Instytut Archeologii Instytut Archeologii i Etnologii

Skład osobowy - Archeologia

 

INSTYTUT ARCHEOLOGII I ETNOLOGII

ADRES: Gdańsk, ul. Bielańska 5, 80-851

TEL./FAX. (+48 58) 523 37 10

EMAIL: hisarch@univ.gda.pl


SKŁAD OSOBOWY

Dyrektor: Prof. dr hab. Witold Świętosławski

Vice- dyrektor: Prof. dr hab. Wojciech Bęben

 


PROFESOROWIE:

prof. Witold Świętosławski, prof. Wojciech Bęben, prof. Andrzej Piotr Kowalski, prof. Nicholas Sekunda

PROFESOROWIE NADZWYCZAJNI:

dr hab. Lech Czerniak,  , dr hab. Anna Kwaśniewska, dr hab. Waldemar Ossowski, dr hab. Henryk Machajewski

ADIUNKTCI:

dr Sławomir Jędraszek, dr Arkadiusz Koperkiewicz, dr Tarzycjusz Buliński, dr Joanna Dąbal, dr Mariusz Kairski, dr Monika Milewska, dr Joanna Pyzel, dr Anna Strobin, dr Jacek Splisgart, dr Katarzyna Ślusarska, dr Marcin Wąs, dr Marcin Paszke

SEKRETARIAT:

mgr Maja Żemojtel, tel./fax. (0-58) 523 37 10

BIBLIOTEKA HISTORII KULTURY:

mgr Elżbieta Lademann, tel./fax. (0-58) 523 37 13

 

 

 

Ostatnio modyfikowane: 09.10.2017