Instytut Archeologii Instytut Archeologii i Etnologii Zakłady w Instytucie Archeologii

Struktura Instytutu Archeologii

Zakład Epoki Kamienia:
Kierownik Zakładu:
prof. UG dr hab. L. Czerniak
Adiunkci: dr B. Józwiak, dr J. Pyzel, dr Marcin Wąs
Problematyka badawcza:
□ paleolit i mezolit Pomorza Wschodniego;
□ neolityzacja Niżu środkowoeuropejskiego;
□ geneza i rozwój zjawiska subneolitu wschodnioeuropejskiego;
□ neolit Anatolii.

Zakład Europy Barbarzyńskiej:
Kierownik Zakładu:
dr H. Machajewski
Profesorowie nadzwyczajni: prof. UG dr hab. V. Kłoczko,
Adiunkci: dr A. Strobin, dr K. Ślusarska.
Problematyka badawcza:
□ rozwój społeczności międzymorza bałtycko-pontyjskiego w epoce brązu;
□ metalurgia i obrzędowość społeczności epoki brązu na terenie wschodnioeuropejskiego stepu w III i II tys. BC;
□ społeczności barbarzyńskie w okresie przedrzymskim, wpływów rzymskich i wczesnej fazie okresu wędrówek ludów na terenie Barbaricum;
□ południowo-zachodnia strefa basenu Morza Bałtyckiego u schyłku starożytności.

Zakład Archeologii Antycznej:
Kierownik Zakładu:
prof. UG dr hab. N. Sekunda
Adiunkci: dr S. Jędraszek i dr P. Walewski.
Problematyka badawcza:
□ historia i archeologia Palestyny;
□ archeologia Syropalestyny w kontekście wojskowości fenickiej;
□ historia i archeologia wojskowości greckiej.

Zakład Archeologii Średniowiecza i Nowożytności:
Kierownik Zakładu:
prof. UG dr hab. W. Świętosławski
Adiunkci: dr A. Koperkiewicz, dr S. Bednarz
Problematyka badawcza:
□ studia nad kulturą materialną państwa krzyżackiego w Prusach;
□ praktyki pogrzebowe we wczesnym średniowieczu;
□ studia nad uzbrojeniem średniowiecznym Europy i Azji;
□ studia nad dziejami i kulturą średniowiecznych ludów Wielkiego Stepu;
□ archeologia miast.

Zakład Etnologii:
Kierownik Zakładu:
prof. UG dr hab. W. Bęben
Profesorowie nadzwyczajni: prof. UG dr hab. A. Kowalski
Adiunkci: dr A. Kwaśniewska, dr M. Milewska, dr M. Rajtar
Specjalizacje:
□ Antropologia ludów morza;
□ Antropologia Kaszub i Pomorza.

Ostatnio modyfikowane: 05.01.2011