Instytut Archeologii Instytut Archeologii i Etnologii Zakłady w Instytucie Archeologii Zakład Etnologii

Informacje ogólne

Zakład Etnologii:
Kierownik Zakładu:
prof. UG dr hab. Wojciech Bęben
Pracownicy:
prof. dr hab. Józef Borzyszkowski
dr Mariusz Kairski, Adiunkt
prof. UG dr hab. Andrzej Kowalski
dr hab. Anna Kwaśniewska, Adiunkt
dr Monika Milewska, Adiunkt
dr Jacek Splisgart, Adiunkt

Specjalizacje:
□ Antropologia ludów morza;
□ Antropologia Kaszub i Pomorza.

Etnologia to Wielka Podróż. Ta najprawdziwsza – na odległe kontynenty i zagubione na oceanie wyspy albo nieco bliżej – na kaszubską wieś lub do zapuszczonej dzielnicy miasta. Podróż w przestrzeni i czasie. Coraz częściej też podróż wirtualna, bo przecież legendy miejskie i nowe społeczności powstają dziś zwykle w Internecie. Ale etnologia to także podróż poza samego siebie, poza opłotki naszych przyzwyczajeń i stereotypów. Podróż na spotkanie Innego. Etnologia to wyprawa w głąb innych kultur, próba ich zrozumienia i opisania. Na taką wyprawę chcemy zabrać naszych studentów. Podróż odbywać będziemy często drogą morską, jako że gdańska etnologia jako jedyna w Polsce specjalizuje się w badaniach ludów morza. W tej wyprawie przeżyjemy wspólnie wiele intelektualnych przygód, a najwytrwalsi ze studentów być może naprawdę dopłyną na odległe wyspy Pacyfiku.

Przedmiotem badań etnologii jest człowiek jako istota społeczna i kulturowa. Etnologia opisuje nie tylko ludy egzotyczne i społeczności tradycyjne, ale także same mechanizmy funkcjonowania kultury. Bada też współczesne społeczeństwa wysokorozwinięte, zjawiska kultury masowej i popularnej, wielkie ruchy etniczne, nacjonalistyczne i religijne oraz procesy globalizacji.

Program studiów I stopnia obejmuje podstawowe przedmioty etnologiczne oraz specjalizacyjne w ramach unikatowych w skali kraju specjalizacji jakimi są Antropologia ludów morza i Pomorza. W toku studiów studenci uzyskują podstawy antropologicznej interpretacji kultury. Duży nacisk kładzie się na praktykę terenową i muzealniczą (m.in. we własnym, tworzonym od podstaw muzeum), oraz antropologiczne metody badawcze, takie jak obserwacja uczestnicząca i wywiady pogłębione.

Absolwenci Etnologii są przygotowani do pracy w instytucjach kulturalnych, oświatowych, turystycznych, jako eksperci do spraw kultur pozaeuropejskich w mediach i urzędach państwowych, a także w reklamie i marketingu.

 

Kontakt:

Zakład Etnologii
Instytut Archeologii UG
ul. Bielańska 5
80-851 Gdańsk
Tel./Fax. (+48 58) 523 37 10
E-mail: hisarch@univ.gda.pl
Ostatnio modyfikowane: 18.05.2016Pozostałe artykuły w tym dziale