Instytut Archeologii Instytut Archeologii i Etnologii Zakłady w Instytucie Archeologii Zakład Etnologii Publikacje

Najnowsze publikacje pracowników Zakładu Etnologii

Jacek Splisgart. Obrzędowość okresu dojrzewania jako istotny składnik procesu kształtowania się tożsamości kulturowej i etnicznej we współczesnej Japonii, „Gdańskie Studia Azji. Wschodniej”, nr 2/2012: 114-129.


Jacek. Splisgart. Przemiany ekonomiczne a kultura japońska w latach 1870-1945, (w:) R. Vorbrich (red.) Rozwój a kultura. Perspektywy poznawcze i praktyczne, 169-180 (Wrocław 2012).

Jacek Splisgart. Wpływ mediów na przemiany kultury i społeczeństwa japońskiego w XX wieku, (w:) W. Kuligowski, M. Hermanowski (red.) Kultura na pilota. O zmediatyzowanych wymiarach rzeczywistości społecznej, 36-49 (Poznań, 2012).

Jacek Splisgart. Obrzędowość rodzinna w Japonii. Społeczny wymiar obrzędów przejścia oraz kultu zmarłych dawniej i dziś, Seria „Prace Etnologiczne”, t. 25, (Wrocław 2012). Zapraszamy do lektury!

Właśnie ukazała się książka pod red. Małgorzaty Rajtar i Justyny Straczuk Emocje w kulturze (Warszawa: Wydawnictwa UW, 2012).

Więcej informacji: http://www.wuw.pl/ksiegarnia/product_info.php?manufacturers_id=8&products_id=4799


Miło nam poinformować, iż niedawno ukazała się książka Moniki Milewskiej Bogowie u władzy. Od Aleksandra Wielkiego do Kim Dzong Ila (Gdańsk: Słowo/obraz terytoria, 2012).

Więcej informacji: http://terytoria.com.pl/ksiegarnia, tytuly, 766.html


W najnowszym numerze chorwackiego czasopisma „Forum. Mjesečnik Razreda za Kniževnost Hrvatske Akademije Znanosti i Umjetnosti” (nr 1-3, 2011) ukazał się artykuł Moniki Milewskiej pt. Krv i revolucija. Antropološka studija.

W książce pod red. Zbigniewa Majchrowskiego i Wojciecha Owczarskiego zatytułowanej Wojna i postpamięć (Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2011) ukazał się artykuł Moniki Milewskiej pt. „Gestapo! Gestapo! - czyli o wojnie polsko-jaruzelskiej”. Zapraszamy do lektury!

Miło nam poinformować, że w książce pod red. Grzegorza Leszczyńskiego i Hanny Gawrońskiej pt. Sztuka dla dziecka – tradycja we współczesności (Poznań: Centrum Sztuki Dziecka 2011) ukazał się artykuł Moniki Milewskiej zatytułowany „Wejście smoka w XXI wiek. Bajkowe metamorfozy smoka w perspektywie antropologicznej”.

W najnowszym numerze czasopisma "Social Compass" (Vol. 58, Issue 2, 2011) ukazał się artykuł Małgorzaty Rajtar pt. Gender in the Discursive Practices of the Jehovah's Witnesses in the Former East Germany. 
Spis treści:

Niedawno ukazała się książka prof. Józefa Borzyszkowskiego pt. Antropologia Kaszub i Pomorza. Badania-kultura-życie codzienne (Gdańsk: Instytut Kaszubski 2010).

Miło nam poinformować, że niedawno ukazała się książka Anny Kwaśniewskiej pt. Badania etnologiczne na Kaszubach i Pomorzu Wschodnim w XIX i XX w. Ludzie, instytucje, osiągnięcia badawcze (Gdańsk: Instytut Kaszubski 2009).

W najnowszym numerze czasopisma "Lud" (t. 94, 2010) ukazał się artykuł Anny Kwaśniewskiej pt. Grupa etniczna w dobie globalizacji - na przykładzie Kaszubów. Spis treści:

W najnowszym numerze czasopisma "Dialog" (Nr 3, 2010) ukazał się artykuł Moniki Milewskiej pt. Dziecko totalitarne.

W najnowszym numerze czasopisma "Religion, State & Society" (Vol. 38, Issue 4, 2010) ukazał się artykuł Małgorzaty Rajtar pt. Jehovah's Witnesses in Eastern Germany: 'Reconfigurations' of Identity.

W najnowszym numerze czasopisma "Kultura i Historia" (Nr 18, 2010) ukazał się artykuł Moniki Milewskiej pt. Religious Aspects of the 20th Century Personality Cult. Artykuł jest dostępny w wersji internetowej tutaj: http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/1956


W najnowszym (za 2009 rok) numerze czasopisma "EUROSTUDIA. Transatlantic Journal for European Studies" (Vol. 5, No. 2, December 2009) ukazał się artykuł Małgorzaty Rajtar napisany we współpracy z Esther Peperkamp, Irene Becci i Birgit Huber pt. Eastern Germany 20 Years After: Past, Present, and Future.
Spis treści:

W lipcu 2010 ukazała się książka pod redakcja Esther Peperkamp i Małgorzaty Rajtar pt. Religion and the Secular in Eastern Germany, 1945 to the Present (Leiden: Brill). Ulotka informacyjna:

Ostatnio modyfikowane: 11.03.2013