Instytut Archeologii Instytut Archeologii i Etnologii Zakłady w Instytucie Archeologii Zakład Etnologii Dr Monika Milewska

kontakt

Dyżur (lipiec-wrzesień): po wcześniejszym umówieniu się

Kontakt:

Email: monikamilewska@yahoo.com

Tel. (+48 58) 523 37 25

Dr Monika Milewska– antropolog historii, eseistka, poetka, bajkopisarka, dramaturg, tłumacz. Ukończyła z wyróżnieniem historię na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie doktoryzowała się w 2000 roku, Szkołę Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (2000) oraz Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales w Paryżu (1996/1997). W latach 2002-2008 adiunkt w IFiS PAN w Warszawie, sekretarz Rady Naukowej IFiS PAN. Od 2009 adiunkt w Zakładzie Etnologii Instytutu Archeologii UG. Stypendystka Ministra Kultury, Ministra Edukacji Narodowej, Rządu Francuskiego, Rządu Włoskiego, Fundacji A. Mellona, Miasta Gdańska, Województwa Pomorskiego, Fundacji Batorego, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Fellow Akademii Amerykańskiej w Rzymie. Laureatka ponad dwudziestu konkursów poetyckich i dramaturgicznych. Autorka m.in. wielokrotnie nagradzanej scenicznej baśni Dzieje sławnego Rodryga oraz eseistycznej książki Ocet i łzy. Terror Wielkiej Rewolucji Francuskiej jako doświadczenie traumatyczne (słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2002), która przyniosła jej stypendium „POLITYKI” i nominację do Nagrody Literackiej NIKE. Sekretarz Gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Zainteresowania badawcze:szeroko pojęta antropologia historii, ze szczególnym uwzględnieniem obecności sacrum w polityce różnych epok: sakralizacja władzy i przemocy, mity i symbole polityczne, kult jednostki.

Ważniejsze publikacje:

Książka: Ocet i łzy. Terror Wielkiej Rewolucji Francuskiej jako doświadczenie traumatyczne, “słowo/obraz terytoria”, Gdańsk 2002;

Redakcja: Bronisław Baczko, Jak wyjść z Terroru? Termidor i Rewolucja, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2005;

Wybrane artykuły:

- „Antropologia historii/antropologia historyczna w Polsce. Pojęcie – dziedzictwo perspektywy”, „Rocznik Antropologii Historycznej”, 2011, nr 1-2;

- „Faszyzm i jego rzymski mit”, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, nr 2-3, 2011, ss.286-294;

- „Święte ikony Stalinowskie”, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, nr 1, 2011, ss.93-102;

- „Pośrednicy miłości w tomie Czarny warkocz Stanisławy Fleszarowej-Muskat”, „Rocznik Sopocki”, nr 2010-2011, ss.112-119;

- „Duchy przodków na Camp Nou, czyli jak przekazać dziecku folklor”, 18. Biennale Sztuki dla Dziecka: Tradycja we współczesności. Obserwatorium Sztuki - Rozmowy i eseje, red. Grzegorz Leszczyński, Hanna Gawrońska, Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, Poznań 2011, ss. 26-30;

- „Dziecko totalitarne”, „Dialog”, nr 3, 2010, ss.58-71;

- „Niedziela bez „Teleranka”, czyli o świadomości historycznej dziecka”, [w:] Rola świadomości w świecie ponowoczesnym, red. W. Kulesza i H. Mamzer, Wydawnictwo SWPS „Academica”, Warszawa 2009, str. 90-100;

- „Niemiecki Mesjasz”, „Przegląd Polityczny”, 2009, nr 95, str. 61-68;

- “Zaufanie i nieufność w państwie totalitarnym”, [w:] Zaufanie a życie społeczne, wyd. H. Mamzer, T. Zalasiński, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2007, ss.161-173;

- “Boskie maskarady cesarza Kaliguli”, “Kronos”, 2/2008, ss.222-234;

- “Hegel i Rewolucja Francuska”, „Edukacja Filozoficzna”, t.44, 2007, ss.171-183;

- “Bóg wojny, św. Napoleon czy Antychryst? Na tropach religii napoleońskiej”,

„Zeszyty Literackie”, nr 99 i 103, 2007, 2008;

- “Krótka historia czasu”, „Migotania, przejaśnienia”, kwartalnik literacki, nr 4/2006;

- “Lenin Wiecznie Żywy, czyli gry ze śmiercią Włodzimierza Iljicza”, “Res Publica Nowa”, 1/2005, ss.44-59;

- “Tortury, czyli pochwała bólu”, [w:] “Ból”, red. A. Czekanowicz, S. Rosiek, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2005, ss.40-44;

- “Śmierć u narodzin kina”, ”Kwartalnik Filmowy”, nr 45/2004,

- “Tożsamość wobec traumatyzmu historii na przykładzie Wielkiej Rewolucji Francuskiej”, “Kultura i Społeczeństwo”, 3/2003;

- “O krwi i jej rewolucyjnych metamorfozach”, “Twórczość”, 5/2001;

- “L’enfer révolutionnaire. Le diable et les enfers dans la littérature politique française des années 1789-1799”, “Acta Poloniae Historica”, 78, 1998;

- “Bóg Woltera”, “Społeczeństwo Otwarte”, 4, 1996;

- ”Sztuka znieważania, czyli o rzymskiej inwektywie politycznej”, “Mówią Wieki”, 5, 1993.

Tytuły zajęć prowadzonych w roku akademickim 2010/2011:

Folklorystyka – wykład dla I roku Etnologii, s.z.;

„Historia polityczna, ustrojowa, społeczna i kulturalna Europy od starożytności do początków XIX wieku" – wykład monograficzny, Rosjoznawstwo, s.z.;

Antropologia kultury – ćwiczenia dla I roku Archeologii, s.l.;

„Czas i przestrzeń” - wykład monograficzny, s.l.;

„Historia propagandy” – wykład monograficzny, s.l.

Ostatnio modyfikowane: 08.05.2012