Instytut Archeologii Instytut Archeologii i Etnologii Zakłady w Instytucie Archeologii Zakład Etnologii Dr hab. Anna Kwaśniewska

kontakt

dr hab. prof. UG Anna Kwaśniewska

Dyżury: czwartek 14.30-15.00 Zakład Etnologii (pokój 104)

Kontakt: annakwasniewska85@gmail.com

Tel: (+48 58) 523 37 26

Zainteresowania naukowe:

etnologia  Kaszub i Pomorza Wschodniego, niematerialne dziedzictwo kulturowe Pomorza, historia badań etnologicznych, etnologia społeczności postmigracyjnych,   socjologia kultury, małe narody i grupy etniczne basenu M. Bałtyckiego.

Aktualnie prowadzone projekty badawcze:

1. Niematerialne dziedzictwo kulturowe Pomorza Wschodniego (grant  MNiSW w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na lata 2013-2016)

2. Jem jô rëbôk. Rybołówstwo kaszubskie w procesie przemian.

Publikacje

Wybrane artykuły

1. Z badań nad życiem i kulturą dawnych mieszkańców Żuław (do 1945), [w:] „Gdańskie Studia Antropologiczne”, t. I, Gdańsk 1992, s. 26-34

2. Kultura ludowa Kaszubów, [w:] Kaszubi – dzieje i kultura,  Gdańsk- Wejherowo 1992

3. Ceramika ludowa z terenu Pomorza Wschodniego od końca XIX wieku do czasów współczesnych, [w:] Garncarstwo i kaflarstwo na ziemiach polskich od późnego średniowiecza do czasów współczesnych, Rzeszów 1994, s. red. A. Gruszczyńska i A. Targońska, s. 297-311

4. Czy istnieje jeszcze sztuka ludowa, „Pomerania” 1996, nr 7/8, s.

5. Ceramika ludowa, [w:] Sztuka ludowa Kaszubów. Przeszłość i teraźniejszość, red. W. Szkulmowska, Bydgoszcz 1995, s. s. 179- 188

6. Bursztyniarstwo ludowe, [w:] Sztuka ludowa Kaszubów. Przeszłość i teraźniejszość, red. W. Szkulmowska, Bydgoszcz 1995, s. 189 – 194

7.Bursztyniarstwo ludowe na Kaszubach, [w:] „Gdańskie Studia Muzealne”, t. 6, 1995, s. 135- 149

8. Kultura ludowa Kaszub i Pomorza (wspólnie z T. Sadkowskim), [w:] Pomorze- mała ojczyzna Kaszubów. Kaschubisch – Pommersche Heimat,  red. J. Borzyszkowski, D. Albrecht, Gdańsk-Lubeka 2000, s. 700-757

9. Pomorskie rody garncarskie, [w:] Rodzina pomorska, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk 1999, s. 326-341

10. Instytut Bałtycki i jego rola w etnografii Kaszub w okresie dwudziestolecia międzywojennego, [w:] Badania kaszuboznawcze w XX w., red. J. Borzyszkowski, C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk 2001, s. 43- 55

11. Kaszubi w badaniach etnograficznych, „Nasze Pomorze”, nr 3, 2001, s. 167 – 201

12.  Garncarstwo na Kaszubach. Rzemiosło czy sztuka ludowa, [w:] Z dziejów kultury Pomorza XVIII-XX wieku,  red. J. Borzyszkowski, Gdańsk 2001, s. 143-168

13. Wstęp, [do: ] A. Fischer, Działalność naukowa Instytutu Bałtyckiego na polu etnografii i etnologii, „Acta Cassubiana”, t. VIII, Gdańsk 2005, s. 197- 202.

14. Z historii badań etnograficznych na Pomorzu - czyli co kryje archiwum Józefa Gajka, [w: ] Z dziejów kultury Pomorza XIX i XX wieku, red. J. Borzyszkowski i C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk 2006, s. 204 - 228.

15. Sztuka ludowa. Autorealizacja – czy produkt turystyczny?, [w: ] Obrazy społeczeństwa. Wybrane problemy polskiej rzeczywistości społecznej, red. B. Bykowska, A. Kwaśniewska, M. Mazurek, Gdańsk 2007, s. 167 - 176.

16. Regionalna kultura kaszubska a tożsamość, [w:] Kim są Kaszubi? Nowe tendencje w badaniach społecznych, red. C. Obracht- Prondzyński, Gdańsk 2007, s. 204 - 218.

17. Ziemia Człuchowska jako pogranicze etnograficzne, [w:]  Ziemia Człuchowska – Kaszuby – Pomorze. O dziejach, kulturze i ludziach, red. C. Obracht- Prondzyński, Człuchów - Gdańsk, 2007, s. 117- 135.

18 Badania etnograficzne w ośrodku gdańskim, [w:] Tradycje gdańskiej humanistyki, red. J. Borzyszkowski, C. Obracht -Prondzyński, Gdańsk 2008, s.255-276

19.  Adam Wrzosek jako etnograf i twórca Muzeum Kaszubskiego w Dębkach,  [w:] W kręgu badaczy kultury Kaszub i Pomorza XIX i XX w., red. J. Borzyszkowski, Słupsk –Gdańsk 2008, s. 123-137

20. Transformacja w kulturze – kultura w procesie transformacji, [w:] Społeczeństwo pierwszej dekady, red. J. Erenc, Gdańsk 2008, s. 129-146

21.  Podwójna tożsamość Kaszubów. Bogactwo czy problem ?, [w:] Tożsamość polska w odmiennych kontekstach,  red. L. Dyczewski, D. Wadowski, Lublin 2009, s. 379-391

22. Udział Wandy Brzeskiej w badaniach etnograficznych Pomorza, „Acta Cassubiana”, t. X, Gdańsk 2008, s. 41-56

23. „Swoi” i „obcy” w kulturze wsi pomorskiej,  [w:] Dzieje wsi pomorskiej Die geschichte des pommerschen Dorfes, red. A. Chludziński, R. Gaziński, Dygowo-Szczecin-Pruszcz Gdański 2008, s. 219-230

24. Jak rzemieślnicy stali się twórcami ludowymi? Proces przemian garncarstwa i kaflarstwa na Kaszubach od początku XIX wieku do czasów współczesnych, [w:] Dzieje wsi pomorskiej. Die geschichte des pommerschen Dorfes, red. A. Chludziński, R. Gaziński, Dygowo-Szczecin - Pruszcz Gdański 2009, s. 217-232

25. Grupa etniczna w dobie globalizacji. Na przykładzie Kaszubów, „Lud”, 2010

26. Wielokulturowość Pomorza Wschodniego – mity i rzeczywistość, [w:] W kierunku Europy regionów. Analiza socjologiczna, red. J. Erenc i A. Szopny, Wejherowo 2011, s. 111 -137, ISBN 978-83-62129-95-9

Książki

1. Rzemiosło garncarskie na obszarze Kaszub od końca XVIII wieku do 1939 roku, Gdańsk 2006

2. Badania etnologiczne na Pomorzu Wschodnim w XIX i XX wieku. Ludzie, instytucje, osiągnięcia badawcze, Gdańsk 2009

Redakcje książek

1. Obrazy społeczeństwa. Wybrane problemy polskiej rzeczywistości społecznej, red. B. Bykowska, A. Kwaśniewska, M. Mazurek, Gdańsk 2007

2. J. Gajek, Struktura etniczna i kultura ludowa Pomorza. Wstęp, redakcja i katalog spuścizny naukowej A. Kwaśniewska, Gdańsk 2009

Ostatnio modyfikowane: 27.11.2013