Instytut Archeologii Instytut Archeologii i Etnologii Zakłady w Instytucie Archeologii Zakład Archeologii Europy Barbarzyńskiej

Informacje ogólne

Zakład Europy Barbarzyńskiej:
Kierownik Zakładu:
dr H. Machajewski
Profesorowie nadzwyczajni: prof. UG dr hab. V. Kłoczko,
Adiunkci: dr A. Strobin, dr K. Ślusarska.
Problematyka badawcza:
□ rozwój społeczności międzymorza bałtycko-pontyjskiego w epoce brązu;
□ metalurgia i obrzędowość społeczności epoki brązu na terenie wschodnioeuropejskiego stepu w III i II tys. BC;
□ społeczności barbarzyńskie w okresie przedrzymskim, wpływów rzymskich i wczesnej fazie okresu wędrówek ludów na terenie Barbaricum;
□ południowo-zachodnia strefa basenu Morza Bałtyckiego u schyłku starożytności.

Ostatnio modyfikowane: 18.11.2010