Instytut Archeologii Instytut Archeologii i Etnologii Zakłady w Instytucie Archeologii Zakład Archeologii Europy Barbarzyńskiej Prof. UG dr hab. Viktor Kłoczko (Bиктор Kлочко)

Prof. UG dr hab. Viktor Kłoczko (Bиктор Kлочко)