Instytut Archeologii Instytut Archeologii i Etnologii Zakłady w Instytucie Archeologii Zakład Archeologii Europy Barbarzyńskiej Prof. UG , dr hab. Henryk Machajewski

Prof. UG , dr hab. Henryk Machajewski