Instytut Archeologii Instytut Archeologii i Etnologii Zakłady w Instytucie Archeologii Zakład Epoki Kamienia

Informacje ogólne

Zakład Epoki Kamienia:
Kierownik Zakładu:
prof. UG dr hab. L. Czerniak
Adiunkci: dr B. Józwiak, dr J. Pyzel, dr Marcin Wąs
Problematyka badawcza:
□ paleolit i mezolit Pomorza Wschodniego;
□ neolityzacja Niżu środkowoeuropejskiego;
□ geneza i rozwój zjawiska subneolitu wschodnioeuropejskiego;
□ neolit Anatolii.

Ostatnio modyfikowane: 18.11.2010