Instytut Archeologii Instytut Archeologii i Etnologii Zakłady w Instytucie Archeologii Zakład Epoki Kamienia Prof. UG, dr hab Lech Czerniak

Prof. UG, dr hab Lech Czerniak