Instytut Archeologii Instytut Archeologii i Etnologii Projekty badawcze

Projekty badawcze

Równolegle z projektami w ramach Zakładów zespół pracowników Instytutu rozpoczął w 2009 r. realizację programu poświęconego opracowaniu dziejów Pomorza od czasów najdawniejszych po średniowiecze. Wyniki tych prac w pierwszym etapie powinny zaowocować popularnonaukową publikacją pt.: „Archeologia Pomorza Gdańskiego”.

Ważniejsze projekty międzynarodowe:
□ Badania wykopaliskowe na stanowisku neolitycznym w Çatalhöyük (Turcja, 7400 – 5900 BC.), realizowane z Instytutem Prahistorii UAM (umowa o współpracy z Department of Cultural and Social Anthropology Uniwersytetu Stanford) (L.Czerniak, J. Pyzel, M.Wąs) 
□ Badania wykopaliskowe na stanowisku z epoki brązu Stepanivka-Marglova Gruda na Ukrainie (umowa z Instytutem Badań Naukowych i Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Turystyki Ukrainy w Kijowie, od 2009 r. także z Instytutem Archeologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy)(V. Kłoczko, K.Ślusarska)
□ Badania wykopaliskowe na stanowiskach kultury boho-dniestrowskiej z przełomu mezolitu i neolitu w rejonie Vinnitsy na Ukrainie (umowa z Instytutem Archeologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy) (L. Czerniak, B. Józwiak)
□ Badania nad fortyfikacjami z okresu hellenistycznego na stanowisku Phalasarna, na wyspie Kreta (na podstawie umowy indywidualnej) (N. Sekunda, S. Jędraszek).
□ Badania poszukiwawcze i wykopaliskowe w rejonie Negotino w Macedonii (umowa trójstronna o współpracy z Muzeum Narodowym w Macedonii i Instytutem Studiów Klasycznych i Orientalnych (IVECO) w Walencji (N. Sekunda, S. Jędraszek)
□ od 2010 r. planowane prace wykopaliskowe na stanowisku późnorzymskim Rhegion w pobliżu Stambułu, (umowa z Uniwersytetem w Istanbule) (N. Sekunda, S. Jędraszek).
 
Ważniejsze projekty krajowe:
Oprócz badań za granicami kraju, Instytut prowadzi prace wykopaliskowe w kraju. Do najważniejszych należą badania programowe, związane z problematyką realizowanych prac habilitacyjnych: badania dr M. Wąsa na Wysoczyźnie Żarnowieckiej ( paleolit-mezolit) oraz dr A. Strobin w Brzynie, pow. pucki oraz Wyczechowie, pow. kartuski (kultura oksywska i wielbarska).

 

Ostatnio modyfikowane: 03.12.2009